MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/21/2018 RAKAB CONSTRUCTION 159,150.00 8 MINGGU
2 Q/57/2018 DOMAI ENTERPRISE 130,300.00 8 MINGGU
3 Q/32/2018 HR BINA ENT 66,830.00 8 MINGGU
4 Q/55/2018 IQ INDAH ENTERPRISE 168,820.00 4 MINGGU
5 Q/51/2018 RUSHAN ENTERPRISE 42,200.00 6 MINGGU
6 Q/14/2018 (L) NATURE WHITE SERVICES 437,215.12 24 MINGGU
7 Q/3/2018(IT) SMART DELTA SDN BHD 29,309.00 8 MINGGU
8 Q/8/2018 (JKP) ENCORP GLOBAL 14,907.84 4 MINGGU
9 Q/9/2018 (JKP) COWELL RESOURCES 13,531.96 7 HARI
10 Q/7/2018 (JKP) E2S SECURITY SERVICES SDN BHD 70,770.90 5 BULAN

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 27hb April 2018                                                                                                        Pengarah 

                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 17 Oktober 2019 - 3:57pm