MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/53/2018 CONSTZA ENTERPRISE 422,765.00 8 MINGGU
2 Q/52/2018 MAJPURA ENTERPRISE 364,200.00 4 MINGGU
3 Q/54/2018 MOHAMAD ZAKI DAN RAKAN 292,930.00 8 MINGGU
4 Q/56/2018 KHKM ENTERPRISE 401,910.00 8 MINGGU
5 Q/61/2018 MERAH PADU ENTERPRISE 415,000.00 16 MINGGU
6 Q/90/2018 BARA PADU ENTERPRISE 399,830.00 12 MINGGU
7 Q/49/2018 ANUM SRI TELAWI ENTERPRISE 63,800.00 8 MINGGU
8 Q/58/2018 TAMAN NILAI ENTERPRISE 66,200.00 4 MINGGU
9 Q/60/2018 MH HITEC CONSTRUCTION 148,140.00 6 MINGGU
10 Q/63/2018 RAHMAT MURNI ENTERPRISE 34,476.00 8 MINGGU
11 Q/11/2018 (JKP) IDMS TECHNOLOGIES SDN BHD 18,000.00 5 TAHUN
12 Q/12/2018 (JKP) AGROMA DIVERSIFIED 22,176.00 4 MINGGU
13 KES/2/2018 -BATAL- - -
14 KES/3/2018 -BATAL- - -
15 KES/4/2018 -BATAL- - -
16 KES/5/2018 -BATAL- - -
17 KES/6/2018 -BATAL- - -
18 KES/7/2018 -BATAL- - -
19 KES/8/2018 -BATAL- - -
20 Q/4/2018 (IT) KIWITECH SDN BHD 25,542.00 3 MINGGU

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 1 hb Jun  2018                                                                                                        Pengarah 

                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 17 Oktober 2019 - 3:57pm