MENU
Bil. No. Rujukan Tender Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran(RM) Tempoh Masa Kerja/Perkhidmatan
1 MPN/JK/5-10(2018)/9/2018 ZZ MEGATECH SYSTEM SDN BHD 572,595.00 8 MINGGU
2 MPN/JK/5-5(2018)/10/2018 MATANGBINA SDN BHD 1,368,892.00 20 MINGGU
3 MPN/JK/5-6(2018)/11/2018 QUDHRAT WARISAN ENGINEERING 1,355,344.00 16 MINGGU
4 MPN/JK/5-8(2018)/12/2018 REDZLIENA ENTERPRISE 2,415,999.00 12 MINGGU
5 MPN/JK/5-7(2018)/13/2018 DH NIAGA 837,504.00 12 MINGGU
6 MPN/JK/5-3(2018)/14/2018 KEMBANG SEROJA ENTERPRISE 626,810.00 16 MINGGU

 

*Catatan :  

Bagi petender yang tidak berjaya , kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula dokumen tender di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan dokumen tender adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Bagi tender yang dibatalkan , kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen tender dengan membawa RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpah (resit asal hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 28hbOgos 2018                                                                                                                                    Pengarah

                                                                                                                                Jabatan Kejuruteraan, MPN