MENU
  BIL  JENIS LESEN SYARAT PERMOHONAN/DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
1   Lesen Tred Perniagaan, Premis Makanan,
 dan iklan untuk perniagaan.
 1. Perakuan sijil carian rasmi asal untuk tanah dan bangunan (boleh diperoleh I daripada Pejabat Tanah Seremban 2/Pejabat Tanah &  Galian Seremban)
 2. 1 salinan surat perjanjian/kebenaran sewa kedai/premis dari tuan punya bangunan dan sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF)
 3. 4 salinan pelan lokasi tunjuk arah jalan ke premis perniagaan
 4. 1 salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat dan makluman (bagi syarikat SDn. Bhd. Borang 24,49, dan Memorandum and Articles of Association hendaklah disertakan)
 5. 1 salinan resit cukai tanah dan resit cukai tafsiran semasa
 6. 1 salinan kad pengenalan pemohon
 7. 2 keping gambar berwarna terbaru berukuran Pasport
 8. 1 salinan surat suntikan (perniagaan makanan & minuman)
 9. 1 salinan Sijil Kursus Pengendali Makanan (perniagaan makanan &minuman)
 10. 2 salinan lakaran (art work) iklan untuk menunjukkan lakaran penuh  iklan.
 11. 1 pelan lokasi menunjukkan tempat iklan dipasang
 12. Bayaran proses sebanyak RM 10.00 (bayaran boleh dibuat dalam  bentuk tunai/postal order/cek atas nama Yang Dipertua Majlis)
2  Lesen Hotel
 1.  Perakuan sijil carian rasmi asal untuk tanah dan bangunan (boleh diperoleh I daripada Pejabat Tanah Seremban 2/Pejabat Tanah & Galian  Seremban)
 2. 1 salinan surat perjanjian/kebenaran sewa kedai/premis dari tuan punya bangunan dan sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF)
 3. 4 salinan pelan lokasi tunjuk arah jalan ke premis perniagaan
 4. 1 salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat dan makluman (bagi  syarikat SDn. Bhd. Borang 24,49, dan Memorandum and Articles of  Association hendaklah disertakan)
 5. 1 salinan resit cukai tanah dan resit cukai tafsiran semasa
 6. 1 salinan kad pengenalan pemohon
 7. 2 keping gambar berwarna terbaru berukuran Pasport
 8. 1 salinan surat suntikan (perniagaan makanan & minuman)
 9. 1 salinan Sijil Kursus Pengendali Makanan (perniagaan makanan & minuman)
 10. 1 salinan pelan lantai setiap "out-let" yang dipohon.
 11. 1 keping gambar premis (setiap bangunan dan setiap "out let"
 12. Bayaran proses sebanyak RM 10.00 (bayaran boleh dibuat dalam  bentuk tunai/postal order/cek atas nama Yang Dipertua Majlis)
3   Lesen Hiburan
 1. Perakuan sijil carian rasmi asal untuk tanah dan bangunan (boleh  diperoleh I daripada Pejabat Tanah Seremban 2/Pejabat Tanah & Galian  Seremban
 2. 1 salinan surat perjanjian/kebenaran sewa kedai/premis dari tuan punya bangunan dan sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF)
 3. 4 salinan pelan lokasi tunjuk arah jalan ke premis perniagaan
 4. 1 salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat dan makluman (bagi  syarikat SDn. Bhd. Borang 24, 49, dan Memorandum and Articles of  Association hendaklah disertakan)
 5. 1 salinan resit cukai tanah dan resit cukai tafsiran semasa
 6. 1 salinan kad pengenalan pemohon
 7. 2 keping gambar berwarna terbaru berukuran Pasport Bayaran proses sebanyak RM 10.00 (bayaran boleh dibuat dalam bentuk tunai/postal order/cek atas nama Yang Dipertua Majlis)
4
 • Lesen Penjaja
 • Pasar Malam
 • Pasar Tani
 • Penjaja
 • Penjaja Statik
 • Penjaja Kereta Tolak
 • Penjaja Beredar

 1. 1 Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat dan makluman (bagi syarikat Sdn. Bhd. Borang 24, 49 dan Memorandum dan Articles of Association hendaklah disertakan).
 2. Surat Kebenaran tuan tanah jika tanah persendirian (Penjaja Statik).
 3. 1 Salinan lesen memandu (sila sertakan gambar kenderaan jika kenderaan bermotor atau kenderaan beroda).
 4. 1 salinan pelan lokasi tunjuk arah ke premis perniagaan.
 5. 1 salinan kad pengenalan pemohon.
 6. 2 keping gambar berwarna terbaru berukuran pasport.
 7. 1 salinan surat suntikan (perniagaan makanan & minuman).
 8. 1 salinan sijil kursus pengendali makanan (jika perniagaan makanan & minuman).
 9. Bayaran pemprosesan sebanyak RM 10.00 (bayaran boleh dibuat dalam bentuk tunai/postal order/cek atas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Nilai).
5
 • Lesen Iklan Luar
 • Billboard
 • Papan tanda tunjuk arah
 • Unipole
 • Banting
 • Kain Rentang
 1. Penggunaan Bahasa Malaysia hendaklah lebih besar dan jelas dari  bahasa-bahasa lain
 2. Kenyataan aktiviti perniagaan hendaklah dalam Bahasa Malaysia
 3. Permohonan hendaklah dibuat tidak lewat 7 hari sebelum kain rentang/banting hendak dipasang
 4. Kain rentang tidak dibenarkan dipasang di merentang jalan, di bulatan jalan, persimpangan jalan, dahan-dahan atau pokok- pokok.
 5. Penggunaan "free sanding" bagi menggantung kain rentang/banting/  sepanduk tidak dibenarkan sama sekali
 6. Pihak majlis berhak menurunkan kain rentang/banting/sepanduk yang  didapati telah rosak atau difikirkan perlu berbuat demikian walaupun  tempoh permit masih sah.
 7. 1 salinan pelan lokasi menunjukkan tempat iklan dipasang (bagi iklan  billboard, unipole & papan iklan tunjuk arah)
 8. 2 salinan penuh iklan
 9. 1 salinan pelan struktur kekukuhan iklan oleh Jurutera Struktur/Arkitek  berdaftar serta perakuan pengesahan kekukuhan dan keselamatan (bagi  iklan billboard & unipole)
 10. 1 salinan Insuran Tanggungan Awam dan Polisi/Covernote (bagi iklan  Billboard & Unipole )
 11. 1 salinan Sijil Perakuan Pendaftaran  Syarikat dan Maklumat (bagi Syarikat Sdn. Bhd. Borang 24, 49 dan Memorandum and articles of  Assosiation hendaklah dilampirkan
 12. Bayaran proses sebanyak RM 10.00 (bayaran boleh dibuat dalam  bentuk tunai/postal order/cek atas nama Yang Dipertua Majlis)
Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 November 2019 - 5:51pm