MENU

LESEN HIBURAN

BIL JENIS LESEN SYARAT PERMOHONAN / DOKUMEN - DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
1. Lesen Hiburan
  1. Perakuan sijil carian rasmi asal untuk tanah dan bangunan (boleh diperolehi daripada Pejabat Tanah Seremban 2 / Pejabat Tanah & Galian Seremban
  2. 1 salinan surat perjanjian / kebenaran sewa kedai / premis dari tuan punya bangunan dan sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF)
  3. 4 salinan pelan lokasi tunjuk arah jalan ke premis perniagaan
  4. 1 salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Syarikat dan makluman (bagi syarikat Sdn. Bhd. Borang 24, 49, danMemorandum and Articles of Association hendaklah disertakan
  5. 1 salinan resit cukai tanah dan resit cukai tafsiran semasa
  6. 1 salinan kad pengenalan pemohon
  7. 2 keping gambar bewarna terbaru berukuran passport
  8. Bayaran proses sebanyak RM 10.00 (bayaran boleh dibuat dalam bentuk tunai / postal order / cek atas nama Yang Dipertua Majlis)
Kemaskini Terakhir: Khamis, 17 Oktober 2019 - 3:57pm