MENU
 • Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Mendandan Rambut ( Majlis Perbandaran Nilai) 2002
 • Undang-undang Kecil Tred, Perniagaan Dan Perindustrian ( Majlis Perbandaran Nilai) 1999
 • Undang-undang Kecil Kawalan Dan Peruntukan Ruang Letak Kereta Di Luar Jalan ( Majlis Perbandaran Nilai) 1996
 • Undang-undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Tempat - tempat Makan ( Majlis Perbandaran Nilai) 1994
 • Undang-undang Kecil Penjaja ( Majlis Perbandaran Nilai) 1981
 • Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran ( Majlis Perbandaran Nilai) 1986 N.S.P.U 8
 • Undang-undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Perbandaran Nilai) 1986
 • Undang-undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Nilai) 1991
 • Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Nilai) 1991
 • Undang-undang Kecil Pasar ( Majlis Perbandaran Nilai ) 1991
 • Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan- Kesalahan) (Majlis Perbandaran Nilai) Jalan Parit Dan Bangunan 1993
 • Undang-undang Kecil Kawalan Lembu - Kerbau (Majlis Perbandaran Nilai) 1994
 • Undang- undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Nilai) 1994
 • Undang-undang Kecil Pelesanan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Nilai) 1994
 • Undang-undang Kecil (Mengkompaunkan Kesalahan-kesalahan) (Majlis Perbandaran Nilai) Kerajaan Tempatan 1991 N.S.P.U 3
 • Undang- undang Kecil Fee Bagi Tangki Najis Dan Membuang Dan Melupuskan Sampah Dan Najis (Majlis Perbandaran Nilai) 1989 N.S.P.U 8
 • Undang-undang Kecil Iklan (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan)(Pindaan) 1995
 • Undang-undang kecil kawalan dan penyeliaan tempat-tempat makan (Majlis Perbandaran Nilai) 1995
 • Undang-undang kecil iklan (Pihak Berkuasa Tempatan) 1992
 • Undang-undang kecil bangunan seragam (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan)(Pindaan) 1990
 • Undang-undang kecil kerajaan tempatan (iklan pilihanraya)(Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1990
 • Undang-undang kecil panggung dan tempat hiburan awam (Majlis Perbandaran Nilai) 1987
 • Undang-undang kecil taman (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan 1997)
 • Undang-undang kecil kerja tanah (Majlis Perbandaran Nilai) 1988
 • Undang-undang kecil vandalisme (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1991
 • Perintah (Kenderaan Berjalan Lambat) (Sekatan Penggunaan Jalan) Majlis Perbandaran Nilai 1999 N.S.P.U
 • Perintah Lalulintas Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Perbandaran Nilai) 2002
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 22 November 2019 - 3:05pm