MENU
Bil. No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran ( RM ) Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan/ Tempoh Membekal
1 Q/70/2019 TIMBA EMAS ENTERPRISE 35,800.00 3 MINGGU
2 Q/148/2019 PANCAR LETRIK SDN BHD 91,300.00 8 MINGGU
3 Q/152/2019 WARTA UNGGUL ENTERPRISE 58,675.00 4 MINGGU
4 MPN26/77 CCC INTERNATIONAL SDN BHD 33,720.00 3 MINGGU
5 Q/17/2019(JKP) MAROZ TAILORING SDN BHD 137,550.00 4 MINGGU
6 Q/16/2019(JKP) - BATAL - - -
7 Q/14/2019 (JKP) MUBARRRAQAH WEALTH SDN BHD 10,380.00 4 MINGGU
8 KES/9/2019 BUNGA TENGGARA 29,400.00 4 MINGGU

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 01hb November  2019                                                                                                                                                    Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 November 2019 - 5:51pm