MENU
Bil. No. Rujukan Tender Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran(RM) Tempoh Masa Kerja/Perkhidmatan
1 MPN/NS/8/2019 DINAMIK INOVATIF RESOURCES 1,393,450.00 26 MINGGU

*Catatan :  

Bagi petender yang tidak berjaya, kontraktor/pembekal adalah layak untuk menuntut semula dokumen tender di jabatan  yang berkaitan. Tempoh tuntutan dokumen tender adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Bagi tender yang dibatalkan, kontraktor/pembekal adalahlayak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen tender dalam tempoh masa tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tiga puluh (30) haridari tarikh keputusan ini dipamerkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh : 13 November  2019                                                                                                                                                    Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 Disember 2019 - 3:09pm