MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran (RM) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/67/2019 MH HITEC ENTERPRISE 158,223.25 8 MINGGU
2 Q/68/2019 FULL FUSION ENGINEERING SDN BHD 112,521.00 6 MINGGU
3 Q/72/2019 WAHILA ENTERPRISE 100,000.00 1 MINGGU
4 Q/16/2019(L) WAWASAN NILAI ENTERPRISE 59,943.90 1 BULAN
5 Q/4/2019(IT) SALIENT SOFTWARE SDN BHD 34,900.00 10 MINGGU
6 Q/3-1/2019 (JKP) COWAY (M) SDN BHD 97,848.00 3 TAHUN
7 KES/7/2019 PEWIRA MAJU SUCI 3,300.00 2 TAHUN
8 KES/8/2019 QUALITY WORLD SERVICES sepertimana jadual kadar harga 2 TAHUN 

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 2hb Ogos  2019                                                                                                                                                    Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm