MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran ( RM ) Tempoh Siap Kerja / Tempoh Perkhidmatan/ Tempoh Membekal
1 Q/74/2019 HJ MOHD YUSOF CONSTRUCTION 249,700.00 8 MINGGU
2 Q/75/2019 ILFIKLUS ENTERPRISE 372,051.00 10 MINGGU
3 Q/79/2019 KONDOK MAJU ENTERPRISE 72,060.00 8 MINGGU
4 Q/77/2019 WAHILA ENTERPRISE 86,681.35 1 MINGGU
5 Q/80/2019 UNIJANA JV SDN BHD 168,450.00 12 MINGGU
6 Q/94/2019 PERFORMANCE ELECTRIC 144,080.00 12 MINGGU
7 Q/95/2019 YNA ELECTRIC 103,080.00 12 MINGGU
8 Q/82/2019 SAHATA SERVICES 289,540.20 12 MINGGU
9 Q/101/2019 CMY ELECTRICAL 431,280.00 12 MINGGU
10 Q/102/2019 ELEKTRIK VISI WAJA 261,856.50 16 MINGGU
11 Q/103/2019 HD ENERGY RESOURCES 301,950.00 7 MINGGU
12 Q/104/2019 PANCAR LETRIK SDN BHD 422,420.00 16 MINGGU
13 Q/108/2019 FBY ENTERPRISE 179,890.00 7 MINGGU
14 Q/109/2019 MRBI CONSTRUCTION & ENTERPRISE 98,155.00 8 MINGGU
15 Q/110/2019 SP PUNCAK TEGUH 410,540.00 14 MINGGU
16 Q/111/2019 NZ CAHAYA ENTERPRISE 341,200.00 14 MINGGU
17 Q145/2019 ARAS DELIMA ENTERPRISE 6,400.00/BULAN 1 TAHUN
3,000.00/TRIP
18 Q/14/2019(L) IBIBINA ENTERPRISE 93,750.00 8 MINGGU
19 Q/19/2019(L) MAJU AM ENTERPRISE 104,932.00 8 MINGGU
20 Q/18/2019(L) BINA MAJU SEPAKAT 385,165.60 12 MINGGU
21 Q/5/2019(IT) INSA PHOTO ZOOM SDN BHD 27,500.00 14 MINGGU
22 Q/6/2019(IT) KIWITECH SDN BHD 236,628.60 12 BULAN
23 Q/16/2019(JKP) IWANI NIAGA 59,346.00 3 MINGGU
24 Q/14/2019(JKP) EZ EXCELLENT ENGINEERING 13,292.00 2 BULAN
25 Q/13/2019(JKP) MUBARAQAH WEALTH ENTERPRISE 25,570.00 4 MINGGU
26 Q/12/2019(JKP) -BATAL- - -

 

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 1hb Oktober  2019                                                                                                                                                    Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm