MENU
Bil. No. Sebutharga / No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran ( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/99/2019 JELATI ENTERPRISE 84,315.35 8 MINGGU
2 Q/92/2019 SAGA PERDANA ENTERPRISE 100,745.00 4 MINGGU
3 Q/96/2019 IRAR TEGUH ENTERPRISE 167,870.00 8 MINGGU
4 Q/126/2019 LAIZAS BINA ENTERPRISE 167,540.00 5 MINGGU
5 Q/115/2019 ANUM SRI TELAWI ENTERPRISE 33,270.00 5  MINGGU
6 Q/98/2019 DHAZ ENTERPRISE 169,906.00 4 MINGGU
7 Q/107/2019 SHAFIAN ENTERPRISE 139,850.00 4 MINGGU
8 Q/146/2019 MOHD NAJIB CONSTRUCTION 58,350.00 4 MINGGU
9 Q/125/2019 MIRSHA MAJU ENTERPRISE 432,700.00 8 MINGGU
10 Q/123/2019 AMIRUL KHAIR ENTERPRISE 426,360.50 8 MINGGU
11 Q/89/2019 LAHAD DATU ENTERPRISE 414,156.60 8 MINGGU
12 Q/93/2019 PUNCAK ILHAM ENTERPRISE 420,170.90 4 MINGGU
13 Q/90/2019 AL FAYYADH GLOBAL VENTURES 424,330.00 8 MINGGU
14 Q/87/2019 KADINA BINA 269,920.00 8 MINGGU
15 Q/88/2019 GELOMBANG INSPIRASI 420,250.00 8 MINGGU
16 Q/124/2019 LINGKARAN SEMPURNA ENTERPRISE 430,180.80 8 MINGGU
17 Q/91/2019 ARISTY BINA 424,124.00 8 MINGGU
18 Q/97/2019 GLOBAL PADU ENTERPRISE 249,414.80 4 MINGGU
19 Q/122/2019 MHZ LEGASI 435,305.00 8 MINGGU
20 Q/112/2019 PURACITRA ENTERPRISE 427,270.00 8 MINGGU
21 Q/105/2019 PANCAR LETRIK SDN BHD 281,564.50 18 MINGGU
22 Q/153/2019 SIGMA ENGINEERING 48,600.00 2 MINGGU
23 MPN645/20/19/04 UKUR SEPAKAT 21,607.04 -
24 Q/20/2019(L) SURIA SUFI ENTERPRISE 410,846.40 24 BULAN
25 Q/7/2019(IT) GW INTECH SDN BHD 96,000.00 10 MINGGU
26 Q/15/2019(JKP) IST RESOURCES 30,120.00 4 MINGGU

 

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 18hb Oktober  2019                                                                                                                                                    Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

Kemaskini Terakhir: Selasa, 19 November 2019 - 5:51pm