MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat

Harga Tawaran

( RM )

Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/183/2018 ELEKTRIK SINAR CAHAYA 95,285.00 6 MINGGU
2 Q/179/2018 WARISAN TIEFBINA TECHNOLOGIES 74,400.00 8 MINGGU
3 Q/3/2019(JKP) CUCKOO INTERNATIONAL (M) SDN BHD 73,176.00 2 TAHUN

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 24hb Januari 2019                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm