MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/3/2019 RHN INDAH ENTERPRISE 166,167.50 8 MINGGU
2 Q/1/2019 BINA PELAGO ENTERPRISE Sepertimana harga yang dipersetujui dalam perjanjian kontrak 1 TAHUN
3 Q/182/2018 NORAID ELECTRIC 83,850.00 10 MINGGU
4 Q/6/2019 PERFORMANCE ELECTRIC 35,790.00 6 MINGGU
5 Q/5/2019 SP PUNCAK TEGUH 19,500.00 5 MINGGU
6 Q/7/2019 NMS AMMAR ENTERPRISE 19,240.00 5 MINGGU
7 Q/1/2019(L) ELMAEIZA RESOURCES 86,540.00 6 MINGGU
8 Q/8/2019(L) BUNGA TENGGARA RESOURCE 76,680.00 4 MINGGU
9 Q/3/2019(L) IKATAN SEROJA ENTERPRISE 90,068.00 5 MINGGU
10 Q/4/2019(L) HNL MEGA CONSTRUCTION 103,582.96 6 MINGGU
11 Q/5/2019(L) PERTANG PERDANA 107,358.00 8 MINGGU
12 KES3/2019 ARCA INDAH ENTERPRISE 44,100.00 8 MINGGU
13 Q/1/2019(KEW) PERCETAKAN NASIONAL BERHAD 216,720.00 14 HARI
14 Q/5/2019(JKP) MEDIA UNIT IT CENTRE 145,561.00 2 MINGGU
15 Q/4/2019(JKP) NILAI MENG TRADING 25,344.00 4 MINGGU
16 Q/1/2019(JKP) ENCORP GLOBAL 33,200.00 8 MINGGU
17 Q/2/2019(JKP) MUBARAQAH WEALTH ENTERPRISE 95,800.00 4 MINGGU

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 26hb Februari 2019                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 13 November 2019 - 3:16pm