MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/15/2019 BUKIT G JAN ENTERPRISE 424,768.00 12 MINGGU
2 Q/24/2019 BARAKAH SETIA ENTERPRISE 409,605.00 12 MINGGU
3 Q/13/2019 HIZAM CONSTRUCTION 75,906.00 4 MINGGU
4 Q/33/2019 RITZA CONSTRUCTION 87,550.00 8 MINGGU
5 Q/21/2019 RBH UTAMA 48,470.00 4 MINGGU
6 Q/25/2019 SOZIAN ENGINEERING 400,730.00 14 MINGGU
7 Q/27/2019 WSI ELECTRICAL 23,721.00 8 MINGGU
8 Q/180/2018 AKKRASIF VENTURE 88,600.00 4 MINGGU
9 Q/2/(JPP)/2019 PDL COSNTRUCTION 153,086.50 10 MINGGU
10 Q/10/2019(L) IBI INDUSTRY 69,584.00 4 MINGGU
11 Q/11/2019(L) RNR HARMONY ENTERPRISE 71,986.00 6 MINGGU
12 Q/9/2019(L) LZA BIZNES ENTERPRISE 96,670.00 5 MINGGU
13 Q/8/2019(L) SHARIFAH BERJAYA ENTERPRISE 88,396.00 4 MINGGU
14 Q/7/2019(L) NUMIRA RESOURCES 82,160.00 4 MINGGU
15 Q/6/2019(L) AAA ALAM ENTERPRISE 78,768.00 4 MINGGU
16 Q/12/2019(L) JATIE IMPIAN ENTERPRISE 80,110.00 8 MINGGU
17 Q/13/2019(L) SN SINAR JATI ENTERPRISE 52,420.00 6 MINGGU
18 Q/2/2019(IT) JRC-PRO TECHNOLOGY SDN BHD 69,880.00 5 MINGGU
IMPIAN ILTIZAM SDN BHD 33,302.00 5 MINGGU
19 KES/1/2019 ALANG MULIA MAJU ENTERPRISE 2,950.00/BULAN 2 TAHUN
20 KES/2/2019 KEMUNCAK TEGUH SDN BHD 3,208.00/BULAN 2 TAHUN
21 Q/3/2019(JKP) COWAY SDN BHD 66,696.00 2 TAHUN
22 Q/6/2019(JKP) LEDAS TAILOR 24,840.00 45 HARI

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 16hb April 2019                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 13 November 2019 - 3:16pm