MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/35/2019 SBA USAHA NIAGA 300,720.00 8 MINGGU
2 Q/36/2019 IQ INDAH ENTERPRISE 41,520.00 4 MINGGU
3 Q/10/2019(JKP) HASRAT KLASIK ENTERPRISE 51,840.00 10 MINGGU
4 Q/12/2019(JKP) - TANGGUH  - - -
5 Q/7/2019(JKP) KULITKRAF SDN BHD 23,466.00 8 MINGGU
NILAI MENG TRADING 11,850.00 2 MINGGU
6 Q/8/2019(JKP) NILAI MENG TRADING 35,670.50 2 MINGGU
7 Q/3/2019(JKP) - BATAL - - -
8 KES/4/2019 MAGICREATIVE SDN BHD 19,500.00 3 MINGGU
9 Q/1/2019(IT) ETIKA INFO SDN BHD 65,000.00 16 MINGGU

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 09hb Mei 2019                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 13 November 2019 - 3:16pm