MENU
Bil. No. Sebutharga /No. Rujukan Sebutharga Nama Kontraktor / Pembekal / Syarikat Harga Tawaran( RM ) Tempoh Siap Kerja /Tempoh Perkhidmatan/Tempoh Membekal
1 Q/18/2019 BINA INDAH NS 121,275.00 6 MINGGU
2 Q/37/2019 MONDOZ TASIK ENTERPRISE 26,220.00 4 MINGGU
3 Q/20/2019 KONDOK MAJU ENTERPRISE 30,780.00 4 MINGGU
4 Q/52/2019 SRI MENANTI ENTERPRISE 178,050.00 4 MINGGU
5 Q/51/2019 MH JAYA CEKAP ENTERPRISE 172,330.00 8 MINGGU
6 Q/28/2019 PEMBINAAN PERMATA BIRU 169,910.00 8 MINGGU
7 Q/47/2019 LALUAN BINA ENTERPRISE 29,100.00 9 MINGGU
8 Q/40/2019 FIVE FS SERVICES 149,207.80 4 MINGGU
9 Q/56/2019 MCT BESTARI ENTERPRISE 62,490.00 1 MINGGU
10 Q/33/2019 SINAR MEKAR ENTERPRISE 87,401.00 8 MINGGU
11 KES/5/2019 SHARIFAH EVENT SOLUTION SDN BHD - 2 TAHUN
12 Q/9/2019(JKP) NCJ GLOBAL SDN BHD 16,200.00 4 MINGGU
13 Q/13/2019(JKP) BINA PUNCAK TRADING 32,800.00 2 MINGGU
14 Q/11/2019(JKP) IWANI NIAGA 22,404.00 2 MINGGU

* Catatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 24hb Mei 2019                                                                                                                                              Pengarah 

                                                                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 3 Disember 2019 - 12:43pm