MENU
  1. BIL CUKAI TAKSIRAN
    Bil Cukai Taksiran akan dikeluarkan dua kali setahun iaitu pada setiap bulan Januari dan Julai bagi setiap tahun. Tempoh akhir pembayaran Bil Cukai Taksiran adalah pada 28 Februari dan 31 Ogos setiap tahun. Selepas tarikh itu, denda akan dikenakan dan dikemukakan kepada pemilik-pemilik Notis Tuntutan Borang E. Majlis juga akan mengambil tindakan Mahkamah bagi menuntut tunggakan Cukai Taksiran ini dan harta-harta yang tertunggak boleh disita dan dilelong.

  2. CARTA ALIR PROSEDUR PENILAIAN CUKAI TAKSIRAN

    image_cukai-taksiran

Kemaskini Terakhir: Khamis, 12 Disember 2019 - 3:09pm