MENU

Bil.

No. Sebutharga /

No. Rujukan Sebutharga

Nama Kontraktor/Pembekal/Syarikat

Harga Tawaran (RM)

Tempoh Siap Kerja/ Tempoh Perkhidmatan/ Tempoh Membekal

1

Q/4/2018

ERRCON ENTERPRISE

443,832.60

8 MINGGU

2

Q/5/2018

ZURAMIN ENTERPRISE

421,010.00

6 MINGGU

3

Q/13/2018

ASNI MAKMUR ENTERPRISE

469,280.00

 8 MINGGU 

4

Q/10/2018

ZY UTAMA ENTERPRISE

428,760.00

4 MINGGU

5

Q/11/2018

PUNCAK ILHAM ENTERPRISE

436,985.00

6 MINGGU

6

Q/14/2018

SELINA BINA ENTERPRISE

432,710.00

7 MINGGU

7

Q/6/2018

ZEK UTAMA ENTERPRISE

420,321.80

8 MINGGU

8

Q/3/2018

FH MUTIARA ENTERPRISE

430,680.00

4 MINGGU

9

Q/8/2018(L)

ABD KARIM AKMA ENTERPRISE

80,640.00

5 MINGGU

10

Q/12/2018(L)

- TANGGUH -

-

-

11

Q/20/2018

ELEKTRIK SINAR CAHAYA

167,746.00

6 MINGGU

12

Q/101/2017

PROTON EDAR SDN BHD

139,270.00

45 HARI

13

Q/181/2017

MS TIME SDN BHD

180,250.00

2 BULAN

14

Q/5/2018(JKP)

-BATAL-

-

-

15

Q/4/2018(JKP)

ISKEN ENTERPRISE

35,616.00

12 MINGGU

16

Q/6/2018(JKP)

HARUM MURNI ENTERPRISE

18,724.90

2 MINGGU

* Cacatan

  1. Bagi sebutharga yang dibatakan, kontraktor/ pembekal adalah layak untuk menuntut semula bayaran pembelian dokumen sebutharga dengan membawak RESIT ASAL PEMBELIAN atau Akuan Sumpan (resit hilang). Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan
  2. bagi sebutharga yang telah dilantik, penyebutharga yang tidak berjaya boleh menuntut semula dokumen sebutharga di jabatan yang berkaitan. Tempoh tuntutan adalah selama tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan ini dipamirkan dan selepas tempoh tersebut sebarang tuntutan tidak akan dipertimbangkan. 

Tarikh : 15hb Mac 2018                                                                                                        Pengarah 

                                                                                                                                 Jabatan Kejuruteraan, MPN

Kemaskini Terakhir: Selasa, 17 September 2019 - 11:23am