AHLI MAJLIS
 
Y. Bhg. Dato' Hj. Abd. Halim b. Hj. Abd. Latif Pn. Hjh. Nazimah Binti Mohamad Yunus

Yg. Bhg. Dato' Hj. Abd. Halim b. Hj. Abd. Latif
Yang DiPertua
Majlis Perbandaran Nilai
No 1, Kompleks Pentadbiran Kerajaan,
Persiaran Pusat Bandar,
71800 Nilai, Putra Nilai,
Negeri Sembilan


Phone No : 06 -7998099
Fax : 06-7997900

Y.B. Tuan Iskandar Ali bin Dewa
Penasihat Undang-Undang Negeri,
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri,
Jalan Campbell,
70000 Seremban,
Negeri Sembilan Darul KhususPhone No : 06-7640410(T)
06-7659806/07(PEJABAT) 06-7659800(PA)
Fax : 06 - 7624697/06-7622462
Email : puu_ns@agc.gov.my

Pn. Hjh. Ruaidah Bte Hj. Idris
Puan Salinah bt. Ismail
Timbalan Pegawai Kewangan Negeri,
  Pejabat Kewangan Negeri, N. Sembilan,
Tingkat 5, Blok D, Wisma Negeri,
70503 Seremban,
Negeri Sembilan Darul Khusus. 
Phone No : 06-7659965(T) / 06-7659962(PA)
H/P : 017-2851150
Fax : 06-7636352
Email : salinah@ns.gov.my

Puan Hajah Kamariah bt. Ibrahim 
Pengarah,
Jabatan Perancang Bandar & Desa
N.sembilan,
Tingkat 3, Blok A, Wisma Negeri,
70503 Seremban,
Negeri Sembilan Darul Khusus.Phone No : 06-7659700(T)/ 06-7659713(P)
H/P : 012-2160562
Fax : 06-7645622
Email : hajahkamariah@ns.gov.my
Tn. Hj. Azman Bin Ab. Rahamn

Y.Bhg.Dato' Dr. Hajah Zailan bt. Dato' Hj. Adnan
Pengarah Kesihatan Negeri,
Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan,
Jalan Rasah,
70300 Seremban,
Negeri Sembilan Darul Khusus


Phone No : 06-7624001(T)/ 06-7664800(P)
H/P : 019-7900978
Fax : 06-7638543
Email : zailan@moh.gov.my

En. Abdul Karim b. Mohd Tahir, 
Pengarah,
Jabatan Kerja Raya N. Sembilan
Tingkat 2, Blok A, Wisma Negeri,
70503 Seremban,
Negeri Sembilan Darul KhususPhone No : 06-7630690(T)/ 06-7659601(P)

H/P : 012-2020484
Fax : 06-7635644
Email : abdulkarim@jkr.gov.my

Tn. Supt. Mohd Yusoff Bin Awang Dr. Mohamed Paid Bin Yusof

En. Hasnul b. Mohamed
Pegawai Daerah Seremban,
Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban,

Kompleks Pentadbiran Daerah,
Persiaran S2, A2, Seremban 2,
70300 Seremban,

Negeri Sembilan Darul Khusus.Phone No : 06-6032201(T)/ 06-6032200(P)
H/P : 019-6221122
Fax : 06-6032260
Email : hasnul@ns.gov.my

En. Hashim b. Osman
Pengarah,
Jabatan Pengairan Dan Saliran
N. Sembilan,
Tingkat 2, Blok C, Wisma Negeri,
70503 Seremban,

Negeri Sembilan Darul Khusus.Phone No : 06-7622464(T)/
06-7659640/41(P)
H/P : 017-6021017
Fax : 06-7637840
Email: hashim@ns.gov.my/hashim@water.gov.my

Tn. Hj. Mohd Yusof Bin. Ismail  
Supt. Abdullah b. Roning
Ketua Polis Daerah Nilai,
Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai,
71700 Mantin,
Negeri Sembilan Darul Khusus


Phone No : 06-7653222(P)
H/P : 019-2598925

 
 
Bookmark and Share
Paparan : 6841
Tarikh Akhir Dikemaskini : 01 Julai 2014